Thứ hai, 02/11/15

Đại học Việt Nam với mô hình nghiên cứu – đào tạo – đổi mới


Ngày cuối tháng 10/2015 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã diễn ra tọa đàm sinh hoạt học thuật với chủ đề nghiên cứu mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc đại học quốc gia (nghiên cứu trường hợp: lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ) do thạc sĩ Hà Công Hải chủ trì.

Nghiên cứu này có mục tiêu nhằm đề xuất một số gợi suy nhằm phát triển mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức NC&PT thuộc các trường đại học ở Việt Nam, tập trung vào đối tượng nghiên cứu là mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức NC&PT.


ThS. Hà Công Hải trình bày tại Hội thảo.

Trong buổi tọa đàm, báo cáo viên đã trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm của thế giới về mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức NC&PT như mô hình “tam giác tri thức” trong liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới, hay mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong các Viện thuộc Hiệp hội Max Planck (MPG), trong các Viện thuộc Hiệp hội Frauhofer (FHG) ở Đức. Bên cạnh đó báo cáo viên cũng đã phân tích tương đối rõ mô hình liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong một số tổ chức NC&PT thuộc các đại học Quốc gia như Viện John von neumann thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Tại cuộc tọa đàm các nội dung về liên kết, các nhân tố tác động đến liên kết, nhân tố nào quyết định và xu hướng thực dụng giữa liên kết nghiên cứu, đào tạo và đổi mới với những thay đổi về sứ mệnh của các tổ chức R&D đã được trao đổi để gợi mở thêm các nội dung nghiên cứu cho đề tài trong thời gian tới.

Đề cập tới vai trò của nhà nước trong quản lý các vấn đề này, các ý kiến thảo luận cho rằng nhóm nghiên cứu phải tìm hiểu sâu hơn nữa về cơ chế tác động, hình thức tác động và các chính sách hỗ trợ đi kèm. Bởi bản chất của liên kết là dựa trên lợi ích, vậy chính sách khuyến khích các bên tham gia đảm bảo lợi ích và mục tiêu phát triển.

Buổi sinh hoạt kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.
Thu Hường
Số lượt đọc3132