Thứ tư, 02/12/15

Hợp tác nhiều bên nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới trong ngành nấm ăn và nấm dược liệu


Mô hình hợp tác nhiều bên là một trong những giải pháp được đề cập và đã ứng dụng nhiều trong ngành nấm nói riêng và nông nghiệp nói chung trong những năm gần đây nhằm khuyến khích “nhà nông ”, “nhà doanh nghiệp ”, “nhà khoa học ”, “nhà nước” tham gia liên kết.

Đề cập đến chủ đề nghiên cứu này tại Hội nghị “Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015” ngày 01.12.2015, TS. Nguyễn Hà Thị Quỳnh Trang thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo khoa học “Phân tích các mô hình hợp tác nhiều bên nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới trong ngành nấm ăn và nấm dược liệu”.

 
TS. Nguyễn Hà Thị Quỳnh Trang trình bày vấn đề nghiên cứu.

Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu, việc xây dựng các mô hình hợp tác nhiều bên “hai nhà”, “ba nhà”, “bốn nhà”... sẽ giúp hạn chế được nhiều rủi ro, thúc đẩy hoạt động đổi mới, phát huy hiệu quả sản xuất, tạo chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm nông nghiệp.

Thực tế, trong quá trình xây dựng, quản lý và điều phối các mô hình hợp tác này còn nhiều bất cập. Việc phân tích những mô hình hợp tác nhiêu bên trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới trong ngành nấm ăn và nấm dược liệu, làm rõ ưu, nhược điểm của từng mô hình sẽ tạo điều kiện đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm khắc phục những bất cập, tạo điều kiện để thúc đẩy những hoạt động đổi mới trong ngành.

Ở Việt Nam, hầu hết các tỉnh, địa phương đều phát triển nghề trồng nấm, tuy nhiên ở qui mô nhỏ mức hộ gia đình nhỏ lẻ, công nghệ sản xuất lạc hậu, thiết bị thô sơ. Sản phẩm nấm Việt Nam tuy đa dạng nhưng chưa xây dựng được thương hiệu trên trường quốc tế. Bên cạnh đó những vấn đề về chất lượng sản phẩm, công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm, cơ hội thị trường và các nỗ lực khai thác và mở rộng thị trường còn rất hạn chế … là những thực trạng hiện nay. Cũng đã có những nỗ lực như xây dựng và vận động cho mô hình hợp tác nhiều bên để tìm hướng ra mới cho ngành nấm. Hoạt động này là cơ sở thực tiễn cần xem xét để tiến hành nghiên cứu này.

Hoạt động đổi mới trong ngành nấm ngoài những đặc trưng tương tự hoạt động đổi mới ở các lĩnh vực kinh tế khác còn những điểm đặc trưng riêng, được quyết định bởi chính bản chất không gian đa dạng, đặc trưng sinh học và đặc trưng văn hóa của sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy hoạt động đổi mới trong bổi cảnh đó gặp nhiêu khó khăn. Ngoài vấn đề về công nghệ, cần có những cơ chế phù hợp giúp thiết lập và điều phối quan hệ tương tác giữa các nhóm cá nhân không đồng nhất về trình độ văn hóa, nhận thức, ứng xử, nhu cầu và lợi ích khác nhau hay không trên cơ sở thống nhất về quy tắc ứng xử và hài hòa về mặt lợi ích.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp với kỳ vọng thúc đẩy một mô hình đổi mới hoạt động hiệu quả thúc ngành nấm phát triển, tương xứng với tiềm năng vốn có ở một nước cận nhiệt đới như Việt Nam./.

Thu Hường
Số lượt đọc1152