Thứ tư, 02/12/15

Quản trị công nghệ để tận dụng các cơ hội từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương


Hiệp định TPP - Hiệp định thương mại tự do nhiều bên - đã được 12 nước thành viên hoàn tất đàm phán. TPP được coi là “một bước quan trọng để tiến tới mục tiêu cao nhất về thương mại tự do và hội nhập trên toàn khu vực”

Đề cập đến chủ đề nghiên cứu này tại Hội nghị “Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015” ngày 01.12.2015, ThS. Nguyễn Thị Phương Mai đã trình bày báo cáo khoa học “Quản trị công nghệ để tận dụng các cơ hội từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.

 
ThS. Phương Mai trình bày vấn đề nghiên cứu tại Hội nghị.

Nhìn nhận tác động TPP tới doanh nghiệp Việt Nam theo khía cạnh quản trị công nghệ ở doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn chủ đề để tổng hợp, phân tích nhiều góc nhìn về các cơ hội, thách thức của Hiệp định TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam, đối chiếu với thực tế quản trị công nghệ ở doanh nghiệp, từ đó nhận dạng các vấn đề liên quan đến quản trị công nghệ mà doanh nghiệp cần chú trọng.

Mở rộng thị trường, thu hút đâu tư, công nghệ, nâng cao năng lực, cạnh tranh bình đẳng là những cơ hội rõ nét mà Hiệp định TPP có thể mang lại, bên cạnh đó là các thách thức cần vượt qua như áp lực cạnh tranh, năng lực công nghệ còn thấp, trình độ lao động, các rào cản kĩ thuật. Nhiều doanh nghiệp biết Việt Nam tham gia Hiệp định TPP nhưng các nội dung cụ thể là gì, cơ hội, thách thức đối với mình như thế nào khi Việt Nam hội nhập kinh tế thì không nhiều doanh nghiệp nắm được. Trong khi đó, việc quản trị công nghệ ở doanh nghiệp còn rất nhiều vấn đề như ít doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới, cải tiến công nghệ, doanh nghiệp chưa có tầm nhìn lâu dài, mang tính chiến lược, chưa có kế hoạch đổi mới công nghệ dài hạn, chưa có chính sách về nhân lực, về tài chính cho đổi mới, thiếu các thông tin về thị trường và công nghệ, thiếu thông tin về các quy định pháp luật, chính sách khuyến khích hay các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ. Vì vậy, để tận dụng được tốt các cơ hội cũng như vượt qua dược các khó khăn, thách thức của Hiệp định TPP, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong quản trị công nghệ, đặc biệt là các vấn đề về nguyên phụ liệu, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh dịch tễ, nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, phát triển thương mại điện tử, mở rộng marketing, tìm kiếm thị trường, xây dựng quan hệ đối tác, quản lí thông tin.

Trong bối cảnh thực hiện Hiệp định TPP, đối với doanh nghiệp, quản trị công nghệ cần chú trọng nhiều hơn các vấn đề sau:

- Quản lí nguyên vật liệu đầu vào: Quy định xuất xứ của TPP sẽ buộc doanh nghiệp nếu muốn hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu vào các nước tham gia TPP phải sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ các nước thành viên TPP khác.

- Tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh – dịch tễ: Đề cập đến sự tham gia của cộng đồng xã hội vào góp ý các văn bản quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, mà ở Việt Nam sự tham gia này còn yếu.

- Quản lý nhân lực: Đảm bảo sự ổn định về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cũng như chính sách lương và đãi ngộ thỏa đáng.

- Đổi mới công nghệ: Là cơ hội cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ một cách tích cực để cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

- Thương mại điện tử: Không áp đặt thuế hải quan với các giao dịch thương mại điện tử, bảo vệ quyền riêng tư của các đối tác tham gia, khuyến khích áp dụng chứng từ điện tử.

- Quản lý tài sản trí tuệ và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ: Tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn cho bằng sáng chế đã được đề cập trong Hiệp định TRIPS của WTO, các quy định chặt chẽ khác về sở hữu trí tuệ.

- Tiếp thị, tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường, xây dựng quan hệ đối tác, quản lý thông tin.

Những vấn đề được đề cập là cơ sở để phát triển hiểu biết của khu vực doanh nghiệp về những thách thức đồng thời cũng là cơ hội từ hội nhập quốc tế mạng lại, đảm bảo mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp nói riêng cũng như quốc gia nói chung./.

Thu Hường
Số lượt đọc1545