Thứ hai, 10/08/15

Cơ chế quan hệ đối tác công-tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN


Ngày 30/7/2015 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Cơ chế quan hệ đối tác công-tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN”.

Theo các chuyên gia trình bày tại buổi sinh hoạt học thuật, hiện nay hợp tác công-tư đã được mở rộng ra khá nhiều lĩnh vực trong xã hội trong đó có cả lĩnh vực KH&CN với sự cần thiết huy động và tập hợp nguồn lực đổi mới khoa học và công nghệ. Tại buổi sinh hoạt học thuật, nhóm chuyên gia đã đưa ra được bức tranh tổng thể về kinh phí chi cho KH&CN từ ngân sách còn hạn chế, các doanh nghiệp chưa quan tâm đến KH&CN, các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động KH&CN chưa phát huy được tác dụng. Hoạt động KH&CN hiện nay chưa cụ thể và không gắn nhiều với đổi mới; thiếu cơ chế hợp tác để xác định, thực hiện, chia sẻ thành quả những chương trình KH&CN quy mô lớn, mang tính chiến lược, mang lại lợi ích cho cả khu vực công và khu vực tư.
Trao đổi tại buổi sinh hoạt học thuật.

Câu hỏi quan hệ đối tác công-tư, đồng tài trợ được hiểu như thế nào được đặt ra thảo luận tại sinh hoạt học thuật này. Theo nhóm chuyên gia, mối quan hệ này, về  cơ bản là thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, thu hút vốn đầu tư để xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các nhiệm vụ mà nhà nước đảm nhận; thay đổi phương thức tổ chức và quản lý để lôi kéo khu vực tư nhân tham gia tích cực hơn, chủ động hơn vào các chương trình, dự án của nhà nước. Hiện nay quan hệ đối tác công-tư đã được thực hiện trong phát triển kết cấu hạ tầng, cung ứng dịch vụ công như: đường xá, cầu, cảng, nhà máy điện cấp thoát nước, xử lý chất thải, bệnh viện, trường học, cơ sở thể thao và đã mở rộng ra kết cấu hạ tầng KH&CN như phòng thí nghiệm, khu công nghệ cao…

Tại buổi sinh hoạt học thuật này, nhóm chuyên gia đã trình bày nội dung nghiên cứu khung chính sách của ASEAN  hợp tác công-tư về nghiên cứu chính sách phát triển công nghệ và đổi mới. Mục đích của khung chính sách là hỗ trợ cho các nhà thiết kế chính sách ở các nước ASEAN đưa ra hướng dẫn thiết kế chính sách đổi mới ở cấp độ vùng và quốc gia cho khu vực ASEAN với nội dung tập trung vào hợp tác công tư trong phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức và đổi mới. Hiện nay khung chính sách này có thể đưa ra được mô hình cụ thể nhưng làm thế nào để giải quyết được từng tình huống cụ thể đối với mỗi một đối tượng tham gia cũng đang là một vấn đề quan tâm. Việc xác định các đối tượng tham gia vào quan hệ đối tác này gồm khối doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể tham gia nhưng không được hưởng trợ cấp. Khối nghiên cứu khoa học công ích như trung tâm nghiên cứu trong và ngoài đại học, khối giáo dục công đảm bảo chất lượng như trường kỹ thuật, dạy nghề, phòng thí nghiệm kiểm định chứng nhận…khối cơ quan trung gian đã được xác định rõ trong khung chính sách này. Khung chính sách của ASEAN  hợp tác công-tư về nghiên cứu chính sách phát triển công nghệ và đổi mới đã đưa ra phổ hợp tác rât đa dạng tùy thuộc vào mỗi nước, mức độ ưu tiên quan tâm đến từng vấn đề của mỗi nước.

Các vấn đề về thí điểm các cơ chế hợp tác để có được nguồn lực thực hiện, xác nhận trách nhiệm của người đặt hàng, hay xác định kết quả thụ hưởng của các nhiệm vụ đặt hàng; đặt hàng xuất phát từ đâu, ứng dụng kết quả nghiên cứu ra sao vẫn đang còn là vấn đề trong hợp tác cơ chế quan hệ đối tác công-tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN mà nhóm chuyên gia đang tiến hành làm rõ trong thời gian tới để có thể sớm đưa được quan hệ này ứng dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thu Trang
Số lượt đọc2242