Thứ hai, 07/11/16

Thiết lập môi trường cạnh tranh_Động lực thúc đẩy thương mại Việt Nam

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu “Thiết lập môi trường cạnh tranh_Động lực thúc đẩy thương mại Việt Nam - Setting the competitive context_Trade dynamics in Vietnam

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: 38 266 560
Số lượt đọc1056