Chủ nhật, 06/11/16

Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu “Xây dựng khung thể chế khuyến khích thương mại - Setting the institutional framework favorable for trade

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: 38 266 560
Số lượt đọc1073