Chủ nhật, 06/11/16

Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam - Supply chain restructuring in Vietnam


Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu “Tái cơ cấu chuỗi cung ứng Việt Nam - Supply chain restructuring in Vietnam
Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: 38 266 560
Số lượt đọc1063