Chủ nhật, 15/11/15

Giới thiệu tài liệu “Tính phản nghiệm và phương pháp luận của các chương trình nghiên cứu khoa học”


Nhiều thế kỷ qua tri thức có nghĩa là những hiểu biết được chứng minh – chứng minh bằng cả sức mạnh của trí tuệ và chứng cứ của các giác quan. 

Đức khôn ngoan và toàn vẹn trí tuệ đòi hỏi ta phải ngưng những phát ngôn chưa được kiểm chứng và tối thiểu, ngay cả trong tư tưởng, khoảng cách giữa suy đoán và hiểu biết sẵn có. Sức mạnh minh chứng của trí tuệ hay các giác quan được đặt vấn đề bởi những kẻ ngoài nghi hơn hai ngàn năm trước; nhưng họ đã bị dọa nạt thành mơ hồ bởi vinh quang của vật lý Newton. Những kết quả của Einstein lại lần nữa đảo ngược tình thế và giờ đây rất ít các triết gia hay nhà khoa học vẫn còn nghĩ rằng tri thức khoa học là, hay có thể là, những hiểu biết được chứng minh. Nhưng ít người nhận ra rằng với toàn bộ cấu trúc cổ điển của các giá trị trí tuệ rơi vào hoang tàn và phải được thay thế: ta không thể chỉ đơn giản là buông bỏ những lý tưởng của chân lý được chứng minh - như vài nhà nhà thực nghiệm logic làm – với lý tưởng của ‘chân lý khả thi’ hay – như vài nhà xã hội học của tri thức làm – với ‘chân lý do [việc thay đổi] sự nhất quán’

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch “Tính phản nghiệm và phương pháp luận của các chương trình nghiên cứu khoa học

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560

Số lượt đọc2804