Thứ ba, 03/11/15

Giới thiệu tài liệu “Tại sao chương trình nghiên cứu của Copernicus thay thế cho Ptolemy”


Các vấn đề trung tâm của triết học của khoa học là vấn đề của thẩm định quy chuẩn của các lý thuyết khoa học; và cụ thể là, các vấn đề về nêu rõ các điều kiện phổ quát mà theo đó là một lý thuyết được coi là có tính khoa học. Điều này hạn chế các vấn đề thẩm định được biết đến trong triết học như vấn đề ranh giới và nó đã được diễn tả bởi các vòng trong Vienna và đặc biệt là bởi Karl Popper người muốn chỉ ra rằng một số lý thuyết khoa học bị cáo buộc, giống như chủ nghĩa Mác xít và học thuyết Freud, là giả khoa học và tất nhiên, chúng không hơn gì cái được gọi là chiêm tinh học.

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch “Tại sao chương trình nghiên cứu của Copernicus thay thế cho Ptolemy

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560
 

Số lượt đọc2660