Chủ nhật, 01/11/15

Giới thiệu tài liệu “Ảnh hưởng của Newton đến các tiêu chuẩn khoa học”


Một vấn đề rất quan trọng  là vấn đề chính xác những gì cấu thành nhận thức luận. Theo như bản chất luận, phải là sự thật cuối cùng (và sau đó 'chứng minh' có nghĩa là "chứng minh rằng một đề xuất là cuối cùng, là chân lý tối thượng”). Người theo bản chất luận nghĩ rằng mô tả về sự xuất hiện, cho dù chính xác, cũng không thể được gọi là "kiến thức", và rằng một đối số cho một lý thuyết phi thường gọi là "bằng chứng''.

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch “Ảnh hưởng của Newton đến các tiêu chuẩn khoa học

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560
Số lượt đọc2762