Chủ nhật, 25/10/15

Giới thiệu tài liệu “Ranh giới và thuyết quy nạp của Popper”


Ý tưởng của Popper đại diện cho sự phát triển quan trọng nhất của triết học của thế kỉ 20, vượt trên cả những quan điểm mà Hume, Kant, hay Whewell. Triết lý của ông về ranh giới và quy nạp với luận giải “vấn đề về quy nạp chỉ là ví dụ hoặc bề nổi của vấn đề về ranh giới’ rất đáng được quan tâm xem xét

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch "Ranh giới và thuyết quy nạp của Popper"

Thông tin chi tiết liên hệ: 
 
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560
Số lượt đọc2737