Thứ năm, 01/10/15

Giới thiệu: Khoa học và Ngụy khoa học

Sự tôn trọng của con người đối với tri thức là một trong những đặc điểm đặc thù nhất. 

Tri thức trong tiếng Latin là “scientio”, và khoa học đã trở thành danh từ được tôn vinh nhất của tri thức. Nhưng điều gì phân biệt giữa tri thức với mê tín dị đoan, tôn giáo hay ngụy khoa học? Tìm hiểu Khoa học và Ngụy Khoa học cho ta thấy bản chất của những hoạt động này.


Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch "Giới thiệu: Khoa học và Ngụy khoa học"

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560
Số lượt đọc1408