Thứ hai, 13/02/17

Ban lãnh đạo viện

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ
 

Hoàng Minh, PGS. Tiến sĩ

38.251.563

Viện trưởng

Nguyễn Quang Tuấn, Tiến sĩ

39.342.638

Phó Viện trưởng

Hoàng Xuân Long, Tiến sĩ

38.256.512

Phó Viện trưởng

Số lượt đọc2692