Tin chiến lược chính sách 
Tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa
Tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa  (27/07/17)

Cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển; tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN để tăng chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa theo chuỗi giá trị...


Còn khó khi thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử
Còn khó khi thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử (26/07/17)

Đó là ý kiến được chia sẻ tại Tọa đàm "Thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT)" được tổ chức mới đây...


Dự thảo luật CGCN (sửa đổi): Đáp ứng yêu cầu mới từ thực tiễn
Dự thảo luật CGCN (sửa đổi): Đáp ứng yêu cầu mới từ thực tiễn (25/07/17)

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) năm 2006 đã góp phẩn thúc dẩy hoạt động đổi mới và CGCN trong nước, giúp đẩy mạnh ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và dời sống, từng bước cải thiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp, góp phẩn nâ...


Thực trạng và giải pháp thúc dẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay
Thực trạng và giải pháp thúc dẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay (24/07/17)

Trên cơ sở số liệu thống kê về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2006-2016, kết quả điều tra, khảo sát 700 đối tượng liên quan đến các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ (CGCN) trong cả nước, bài viết làm rõ bức tranh tổng quát về thực trạng các loại hình dịch vụ CGCN và đề xuất...


Nhà nước kiến tạo phát triển: Khái niệm và thực tế
Nhà nước kiến tạo phát triển: Khái niệm và thực tế (06/07/17)

TS. NGÔ HUY ĐỨC, TS NGUYỄN THỊ THANH DUNG - VIỆN CHÍNH TRỊ HỌC, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ làm thay đổi nhanh chóng hàng loạt vấn đề mang tính toàn cầu đặt ra yêu cầu phải có tư duy mới về phát triển, xác định lại vai trò các chủ thể phát tri...


Phát triển thủ đô đặt ngành KH&CN nhiều nhiệm vụ quan trọng
Phát triển thủ đô đặt ngành KH&CN nhiều nhiệm vụ quan trọng (06/07/17)

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội đến năm 2030 đã đặt ra cho ngành KH&CN của thành phố nhiều nhiệm vụ quan trọng cần tập trung giải quyết...


Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1286061