Giới thiệu viện 
Ban lãnh đạo viện
Ban lãnh đạo viện (13/02/17)

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ...


Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN
Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN (01/01/17)

Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban: ThS. Cao Thị Thu Anh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN
Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN (01/01/17)

Phó trưởng Ban: TS. Hoàng Văn Tuyên Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Lan Anh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học (01/01/17)

Trưởng Ban: TS. Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Phụ trách Ban Chức năng nhiệm vụ...


Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN
Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN (01/11/16)

Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm: TS. Bạch Tân Sinh Chức năng nhiệm vụ...


Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1286078